Řízení vzduchotechnických jednotek zajišťujících technologické větrání

Tyto aplikace řeší řízení úhrady vzduchu do výrobních prostor využívajících technologické odsávání:

  • odsávání výfukových plynů u opraven motorových vozidel
  • větrání průmyslových svařoven (zaplavování prostoru vzduchem v kombinaci se sálavým vytápěním)
  • dodržení přetlaku/podtlaku větraného prostoru
  • větrání potravinářských provozů (výroba sýrů, prostory zrání salámů, sklady zeleniny, dozrávání banánů, ...)
  • větrání provozů s vyššími nároky na čistotu vzduchu (větší počet stupňů filtrace, aplikace germicidních lamp ve VZT potrubí, …)
  • větrání lakoven, prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
  • větrání podzemních garáží
img

Řízení vzduchotechnických jednotek bývá doplněno o snímače koncentrace VOC, CO2.