Služby

Konzultace a poradenství

V rámci přípravy zakázky, prováděné zákazníky (zpracování projektu, technické a cenové nabídky), poskytujeme zdarma telefonické konzultace směřující k výběru optimálního řešení (nejčastěji poměr užitné vlastnosti navrženého zařízení / cena). Pro vzduchotechnické jednotky jsme schopni zpracovat základní technickou a cenovou nabídku. V průběhu uvádění námi dodaného zařízení do provozu nabízíme zdarma telefonickou podporu, včetně navigace pokyny, zasílané E-maily.

Technická pomoc

Projekčním kancelářím, realizačním firmám a investorům jsme schopni provést kvalifikovanou technickou pomoc při zpracování studií, projektové dokumentace, vypracování provozních předpisů atp. Tato služba je vždy prováděna na základě objednávky se smluvně určenou cenou podle způsobu provedení a rozsahu provedených prací.

Projekční podpora

Projektantům vzduchotechniky, realizačním firmám nabízíme možnost zpracování dílčí části projektové dokumentace v obvyklých stupních: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace pro realizací díla a následně dokumentaci skutečného priovedení. Tyto služby jsou prováděny autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, elektrická zařízení, a jsou honorovány smluvně (dle sazebníku Komory autorizovaných inženýrů a techniků).

Šéf montáže

Při zahájení prací nabízíme účast při koordinaci profesí, rozmístění přístrojů, stanovení tras elektroinstalace včetně způsobu uložení kabelů. V rámci uvádění zařízení do provozu nabízíme:

 • Oživení řídících jednotek, zprovozňování vzduchotechnických jednotek
 • Parametrizaci mikroprocesorových regulátorů podle dané aplikace
 • Zaškolení obsluhy
 • Přípravu zařízení ke komplexnímu vyzkoušení
 • Účast na komplexních zkouškách, účast na technologických zkouškách

Cena těchto služeb závisí na konkrétním způsobu provádění a rozsahu prací. Na základě poptávky zpracujeme zákazníkovi odhad nákladů s návrhem smluvní ceny a postupu provádění prací.

Servis

Po uvedení zařízení do provozu můžeme poskytnout:

 • provádění pravidelné technické péče v záruční době
   (na základě celoroční objednávky, rámcové smlouvy o technické péči, servisní smlouvy, …)
 • provádění jednorázové technické péče
  (na základě samostatné objednávky, telefonické výzvy při uzavřené rámcové, nebo servisní smlouvy, …)
 • provádění oprav okruhů měření a regulace
 • dodávku a výměnu filtrů
 • zajištění technické péče okruhu tepelného čerpadla
 • zajištění oprav dílčích celků vzduchotechnické jednotky
 • Zajištění oprav a výměny náhradních dílů po uplynutí stanovené doby provozu     ( výměna ložisek, výměna elektromotorů ). Pro tyto práce sjednáváme přímo účast výrobce, nebo jím autorizované firmy.
 • Vedení servisní knihy vzduchotechnické jednotky
  ( na základě samostatné objednávky, telefonické výzvy při uzavřené rámcové, nebo servisní smlouvy, …)