Řízení vzduchotechnickývh jednotek pro větrání prostor s výskytem vlhkosti

Řídící jednotky „KOMPAKT-TH" jsou určeny pro řízení chodu a regulaci tepelného výkonu  vzduchotechnických jednotek s úpravou vzduchu:

  • filtrací
  • směšováním vzduchu na straně čerstvého vzduchu
  • řízenou cirkulací vzduchu při dosažení požadovaní vlhkosti větraného prostoru
  • zpětným získáváním tepla  ( deskový, rekuperátor, rekuperátor, tepelné čerpadlo)
  • ohřevem vzduchu v ohřívači ( teplovodní ohřev, parní ohřev, elektroohřev, plynový ohřev )
  • chlazením ( přímé, tepelné čerpadlo )
  • zvlhčováním a odvlhčováním vzduchu
  • řízení otáček ventilátorů (frekvenční měniče)
img

Řídící jednotky pro ventilátory s elektromotory do 15kW včetně jsou osazeny v oceloplechových nástěnných  nástěnných  rozvodnicích řady WS.

Řídící jednotky pro ventilátory s elektromotory od 18,5kW do 75kW včetně jsou osazeny v oceloplechových skříňových rozvaděčích řady KS.

Velikost a provedení rozvaděčů je určena potřebným dispozičním řešením uspořádání elektrických přístrojů, dovoleným oteplením přístrojů, vyzářeným ztrátovým výkonem. (Podle potřeby jsou rozvaděče osazovány vytápěním, nuceným větráním) Venkovní provedení rozvaděčů je vždy za použití oceloplechových rozvaděčů s vlastním vytápěním.

Řídící jednotky „KOMPAKT TH“ jsou standardně vyráběny ve vnitřním provedení s ovládacími prvky (displej s klávesnicí) ve dveřích rozvaděče-krytí IP54/20 (oceloplechové provedení). Podle požadavku mohou být řídící jednotky  vyrobeny ve venkovním provedení v krytí IP54 , IP55, IP65.

Řídící jednotky řady  „KOMPAKT-TH“ obsahují protimrazovou ochranu okruhů zpětného získávání tepla, ochranné okruhy ohřívačů ( protimrazová ochrana, ochrana proti přehřátí), ochranné okruhy chladících okruhů včetně zajištění odtávání námrazy.

Regulace výkonu ohřívačů, chladičů, zvlhčovačů je zajištěna spojitým signálem 0-10V, alternativně pak třípolohovou regulací. Součástí řídící jednotky jsou okruhy signalizace zanesení filtru, snímání chodu ventilátorů, zajišťení doběhu ventilátorů u elektroohřívačů, plynových ohřívačů.V závislosti na požadavku udžení parametrů vlhkosti vzduchu ve větraném prostoru je aplikován patřičný počet snímačů teploty a vlhkosti vzduchu (venkovní vzduch, upravený vzduch přiváděný do větraného prostoru, vnitřní teplota a vlhkost, vzduch odsávaný z větraného prostoru).

Dálkové ovládání může být jednoduchým vypínačem CHOD-STOP, ovladačem se signalizací chodu a poruchy. Komfortnější ovládání lze realizovat osazením samostatného displeje se zabudovanou klávesnicí, nadřízeným PC, zasíťováním automatů spolu s vizualizací celé soustavy a napojením na BMS
Software je standardně dodáván v české a anglické verzi s možností přepnutí ovládacího jazyka přímo v regulátoru.