Řízení standardních vzduchotechnických jednotek

Řízení standardních vzduchotechnických jednotek

Řídící jednotky „KOMPAKT-AHU“ jsou určeny pro řízení chodu a regulaci tepelného výkonu  vzduchotechnických jednotek s úpravou vzduchu:

  •      filtrací
  •      směšováním vzduchu
  •      zpětným získáváním tepla  ( deskový, rekuperátor, rekuperátor, tepelné čerpadlo)
  •      ohřevem vzduchu v ohřívači ( teplovodní, parní ohřev, elektroohřev, plynový ohřev )
  •      chlazením ( vodní, přímé, tepelné čerpadlo )
  •      zvlhčováním a odvlhčováním vzduchu
  •      řízení otáček ventilátorů ( přímý rozběh, rozběh Y-D, frekvenční měniče)
img

Řídící jednotky ventilátorů s elektromotory do 7,5kW včetně jsou osazeny v plastových nástěnných  rozvodnicích KAEDRA.

Řídící jednotky pro ventilátory s elektromotory od 7,5kW do 15kW včetně jsou osazeny v oceloplechových nástěnných  nástěnných  rozvodnicích řady WS.

Řídící jednotky pro ventilátory s elektromotory od 18,5kW do 75kW včetně jsou osazeny v oceloplechových skříňových rozvaděčích řady KS.

Velikost a provedení rozvaděčů je určena potřebným dispozičním řešením uspořádání elektrických přístrojů, dovoleným oteplením přístrojů, vyzářeným ztrátovým výkonem. (Podle potřeby jsou rozvaděče osazovány vytápěním, nuceným větráním) Venkovní provedení rozvaděčů je vždy za použití oceloplechových rozvaděčů s vlastním vytápěním.

Řídící jednotky „KOMPAKT-AHU“ jsou standardně vyráběny ve vnitřním provedení s ovládacími prvky (displej s klávesnicí) ve dveřích rozvaděče-krytí IP54/20 (oceloplechové provedení), nebo s regulátorem s vestavěným diplejem a klávesnicí přístupným po otevření dvířek rozvodnnice-krytí IP54/20 (plastové provedení).
Podle požadavku mohou být řídící jednotky  vyrobeny ve venkovním provedení v krytí IP54 , IP55, IP65.

Řídící jednotky řady  „KOMPAKT-AHU“ obsahují protimrazovou ochranu okruhů zpětného získávání tepla, ochranné okruhy ohřívačů ( protimrazová ochrana, ochrana proti přehřátí), ochranné okruhy chladících okruhů včetně zajištění odtávání námrazy.

Regulace výkonu ohřívačů, chladičů, zvlhčovačů je zajištěna spojitým signálem 0-10V, alternativně pak třípolohovou regulací. Součástí řídící jednotky jsou okruhy signalizace zanesení filtru, snímání chodu ventilátorů, zajišťení doběhu ventilátorů u elektroohřívačů, plynových ohřívačů.

Dálkové ovládání může být jednoduchým vypínačem CHOD-STOP, ovladačem se signalizací chodu a poruchy. Komfortnější ovládání lze realizovat osazením samostatného displeje se zabudovanou klávesnicí, nadřízeným PC, zasíťováním automatů spolu s vizualizací celé soustavy a napojením na BMS
Software je standardně dodáván v české a anglické verzi s možností přepnutí ovládacího jazyka přímo v regulátoru.